Kerkennacht en Nacht van de Theologie

Amsterdam, 17 mei 2015.

“De Kerkennacht en de Nacht van de Theologie zijn twee afzonderlijke landelijke evenementen die beiden plaats vinden op dezelfde avond. In Amsterdam werken we samen in programma en publiciteit, en verwijzen naar elkaar.”

Coen Verboom,
Organisator Nacht van de Theologie

Henk Meulink,
Voorzitter Raad van Kerken Amsterdam,
Initiatiefnemer Kerkennacht Amsterdam 2015


Zie verder over de Nacht van de Theologie en de Kerkennacht Amsterdam de nieuwsberichten op onze site.