De Wandelende Tak

Dit is een beetje aparate deelnemer. Geen kerk maar een wandeling! De wandelende tak is een tak van stichting Tot Heil des Volks, die zich al 150 jaar bezig houdt met onderwijs, armoedebestrijding en ander diaconaal werk in de binnenstad. De wandeling voert langs dit bijzondere werk en langs diverse kerken. En je kan mee-eten!

Diner met daklozen en stadswandeling